Lokalgruppsträff i Härnösand

Snart är det dags för ännu en lokalgruppsträff – denna gång är det grupperna i mellersta och norra Sverige som möts för erfarenhetsutbyte och diskussioner. Representanter för FS och BU kommer också att vara på plats och ser fram emot att träffa er.
Folkhögskolan i Härnösand tar emot oss lördag 15 oktober kl 13.30 till söndag 16 oktober kl 13.30
PGS står för logi och reskostnader (billigaste färdmedel). En person per lokalgrupp kan delta.
Anmälan senast 25 september till :
peranders.skytt@gmail.com och
kmdahlberg0705@gmail.com
Meddela om specialkost önskas!
Program kommer senare.
Vi välkomnar er – på styrelsens vägnar,
Per Anders och Kerstin, lokalgruppsansvariga

dela