HÄV ISRAELS OCKUPATION AV PALESTINA!

Idag har det gått över 40 år sedan FN antog resolution 242, vilken bl a innebär att Israel ska dra tillbaka sina väpnade styrkor från de områden som ockuperats under junikriget 1967. Men vad har hänt? Fortfarande är Västbanken, Golanhöjderna och östra Jerusalem ockuperade. Av det som skulle bli den palestinska staten kontrolleras idag närmare 80 procent i praktiken genom den israeliska ockupationen. Mindre än 5 procent av det ursprungliga Palestina är under palestinskt styre. Det har också gått över fyra år sedan det israeliska blodbadet i Gaza, som krävde ca 1.400 liv bland palestinierna. Detta finns nu dokumenterat i en FN-rapport av Richard Goldstone, som är sydafrikan av judisk börd, tidigare domare i Sydafrikas konstitutionsdomstol och en högt respekterad människorättsjurist. Den norska filmen ”Gazas tårar” understryker med all tydlighet vad som dokumenteras i FN-rapporten. Den israeliska isoleringen och avspärrningen av Gaza fortsätter. Dessutom bombade Israel på nytt Gaza hösten 2012. Den s k fredsprocessen med Israel har alldeles frusit fast. Det amerikanska Representanthuset har enhälligt antagit en resolution som avvisar varje ”unilateralt” utropande av en palestinsk stat, dvs utan att Israel givit sitt godkännande, och har uppmanat regeringen att ”lägga in sitt veto mot varje resolution i FN:s Säkerhetsråd att etablera eller erkänna en palestinsk stat” utanför en sådan överenskommelse.

Några dagar i juni 2013 besökte biståndsminister Gunilla Carlsson Mellanöstern, och de palestinska ungdomarna i Gaza. Temat här är vad Sverige, och Carlsson, kan göra för att förbättra livet för dessa ungdomar. Iklädd traditionell palestinsk klänning levererade Gunilla Carlsson sin bestämda uppfattning. Palestinierna måste först och främst enas och bli sams och välja en ny regering. Den demokratiskt valda Hamasregeringen förtrycker kvinnor och kväver all kultur.

Enligt journalisten Rana Baker, som var med vid mötet, försökte flera deltagare berätta för biståndsministern att det är den israeliska ockupationen och blockaden av Gaza som är det verkliga problemet – och att man alldeles nyss genomfört en lyckad kulturfestival med deltagande av såväl Hamas ungdomsorganisation som flera uppsatta representanter för Hamas. Detta imponerade inte på Carlsson. Lika litet som påpekandet att den israelkontrollerade Erez checkpoint, mellan Gaza och Israel – som Carlsson själv passerat – utgör ett oöverstigligt hinder för palestinierna i Gaza att möta sina landsmän på Västbanken.

”Ja, visst bekostar vi ockupationen”, svarar biståndsministern på en direkt fråga. EU har ett speciellt associationsavtal med Israel som gör att israeliska produkter behandlas som europeiska inom unionen. Detta gäller dock, enligt EU-domstolen, inte produkter tillverkade på ockuperat område något som dock inte fått Carlsson, eller regeringen, att (till skillnad från länder som Storbritannien och Danmark) kräva märkning av dessa produkter som, just, ockupationsprodukter. Visst, Sveriges regering och dess biståndsminister stöder och bekostar ockupationen. Så enkelt är det faktiskt. Hemma i Sverige föreslår Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till Palestina bör minskas med åtminstone en tredjedel – detta eftersom de uppsatta biståndsmålen inte uppnåtts. Orsaken till de icke uppnådda målen är att ”konflikten” gång efter annan förstört de svenska biståndssatsningarna, något som gör att Carlsson nu vill skydda de svenska skattebetalarnas pengar. Under sin resa har Carlsson också träffat den israeliske finansministern Yair Lapid utan att kräva att de israeliska attackerna mot det svenska biståndet måste upphöra, och regimen betala ut de skattepengar man samlat in för Palestinas räkning – men behållit.

Carlsson har även träffat den israeliske chefsförhandlaren med palestinierna, Yitzhak Molcho, som beskrivs som ”hängiven, seriös och engagerad för fred”. Carlsson, och israelerna, vill att palestinierna förhandlar med Israel utan att byggandet av olagliga judiska bosättningar på palestinskt område upphör. Vad ska man då förhandla om? Från våra normalt vältaliga politiker och ledarskribenter är det tyst efter Gunilla Carlssons resa och märkliga uttalanden. Väldigt tyst. I den öronbedövande tystnaden vill vi därför höja vår röst och säga: Sveriges bistånd till uppbygget i Palestina måste fortsätta och helst ökas. Sveriges regering måste sätta ökad press på Israel att ersätta de skador man orsakat de svenska biståndsprojekten, kräva att angreppen upphör och verka för att det förmånliga samarbetsavtal Israel har med EU suspenderas till dess att ockupationen avslutats. Sverige bör också följa över 100 andra länders, i Norden Islands, exempel och utan dröjsmål erkänna staten Palestina inom de av FN erkända gränserna.

Sundsvalls palestinagrupp arrangerade i våras, 18 maj, en manifestation till minnet av Al Nakba 1948. Kanske ett sjuttiotal personer hade slutit upp på torget. Yngve Hansson, Rune Ljunggren, Tudja Alqabbani och Lubna talade, palestinsk musik spelades och många kom och tittade på utställningen, som Lena Ericsson hade satt upp. Flygblad delades ut tillsammans med specialnumren av Palestina Nu. Banderoller och palestinska flaggor ramade in manifestationen.

Några palestinska ungdomar skanderade slagord. 820 kronor samlades in till Palestinainsamlingen. Tidigare under våren har filmen ”Roadmap to apartheid” visats på Kulturmagasinet i Sundsvall för 35 personer. Ett teaterarrangemang med teatergruppen Al Harah från Betlehem genomfördes 2 maj med en föreställning för barn (Bortbytingen) och vuxenpjäsen (Confinement) i Sundsvall.

Under hösten kommer Palestinagruppen att fortsätta med torgmöten, att ordna Palestinacaféer med olika teman, planera att starta en matstudiecirkel tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd, utveckla bojkottarbetet m m. Lördag 23 november ordnas ett seminarium om Palestina på folkhögskolan i Härnösand. Om Du/Ni inte betalat medlemsavgiften för 2013, så betala den till pg 55 57 17-8, Palestinagrupperna i Sverige. 300 kronor för fullbetalande, 150 kronor för familjemedlemmar, studerande, värnpliktiga, arbetslösa och pensionärer. Det är viktigt idag att Palestinagrupperna har många medlemmar för att man ska kunna påverka beslutsfattarna i Sverige på ett bättre sätt. Om du har möjlighet, skicka en summa till Sundsvalls Palestinagrupp, pg 13 49 25-7, skriv på talongen att det är ett stöd till lokalgruppen. Meddela Din e-postadress, för att vi snabbt ska kunna nå Dej med information med anknytning till situationen i Israel/Palestina. Om Du vill vara mer aktiv i gruppens arbete, hör av Dej. Alla behövs. Vi skickar en förteckning på förtroendevalda. Besök även vår hemsida för att hålla koll på vad som händer.

Vi önskar Dej slutligen en skön sommar

Sundsvall 8 juli 2013 Sundsvalls Palestinagrupp, styrelsen

dela