En modern saga om det heliga landet

Det var en gång ett mycket vackert, men underligt litet land, inte större än Småland, där många av världens religioner har sitt ursprung. Julens högtid är starkt förknippad med detta land. Landet ansågs sig vara demokratiskt och hade ett starkt stöd av värdens mäktigaste demokrati.

Till det Heliga Landet fick alla som trodde på en sorts Gud bli medborgare, även om man i övrigt inte hade någon anknytning till landet. Däremot fick inte de vars familjer som med våld blivit utkörda från landet återvända, trots att de under århundranden bott och brukat jorden.

I det Heliga landet hade den ena folkgruppen alla rättigheter och den andra hade nästan inga rättigheter alls. Sagan jag skall berätta handlar om hur det var den tiden. I det Heliga Landet kunde den andra gruppens barn sättas i fängelse när de var 12 år. Dessa barn fick oftast ingen advokat och språket man talade i domstolarna var ett språk som bar- nen inte förstod. Barn kunde dömas till fängelse och man placerade dem tillsamman med vuxna och där föräldrarna inte kunde besöka sina barn. Den egna gruppens barn kunde staten straffa först när de fyllt 15 och behandlades som barn bör behandlas. I det här Heliga Landet rev militären hus som ägdes av familjer från den andra gruppen. Oftast skedde rivningarna tidig på morgonen, utan förvarning och med hjälp bulldozer. Orsaken till rivningarna angavs sällan, troligtvis berodde det på att någon i dessa familjer hade gjort något som de som bestämde inte gillade och straffade därför dessa familjer kollektivt.

Om man tillhörde den andra gruppen nekades man nästan alltid rätten att få bygga någonting från t.ex. ett hus till ett skydd för sin brunn. Man fick inte heller reparera eller bygga om/till befintliga hus även om husen var gamla och hade ett stort behov av reparation. Om man ändå gjorde det rev militären hela huset. Den andra gruppen fick så gott som alltid rätt att bygga reparera vad de önskade. I den största staden kunde människor som trodde på en sorts Gud flytta in i och stjäla hus från de andra som ägt husen i många generationer t.ex. därför att man hade hittat en helig man begravd i närheten.

I det Heliga Landet möter man många av den egna sorten som bar omkring stora och små vapen på gatorna som om det var matkassar. De andra blev beskjutna om de demonstrerar fredligt, utan vapen.

I det Heliga landet byggdes det fantastiska vägar för den egna sorten. De andra var tvungna att ta sig fram på mycket dåliga vägar som inte hade repareras på mycket lång tid och där folk som skulle till sina arbeten eller skolor stoppas och kontrollerades av militären. På de fina vägarna kunde en resa mellan två orter ta 30 minuter, på de dåliga vägarna kunde samma resa ta mer än 3 timmar. Det gjorde att de andra hade stora svårigheter att resa och träffa varandra, göra affärer och gå i skolan.

I det Heliga Landet hade man byggt en mer än 700 km lång mur runt de områden där de flesta av de andra bodde. Denna mur inte bara hindrade de andra att förflytta sig utan den stal också bra jordbruksmark och vattentillgångar från de andra. Genom dåliga vägar, vägspärrar och muren såg landet ut som ett leopard skinn. Fläckarna, där den andra bodde, hade blivit bantustanliknande områden som var nästan omöjliga att lämna. Allt detta hindrade ekonomisk och social utveckling och tvingade människorna att leva i stor fattigdom.

I det Heliga Landet byggde man bostadsområden för mer än 500 000 invånare bara för den egna gruppen. Mark som man har stulet från bönder som bott i landet under århundranden. Vissa bostadsområden hade mer än 30,000 invånare. Husen var välbyggda och marken var grönskande. Grönskan fick man av det vatten som man stulit från den andra gruppen. Som tack för det land man hade stulit högg man ned olivodlingar och släppte ut avloppsvatten så att grödorna förstördes, för de av ursprungsbefolkningen som var grannar till dessa bostadsområden.

I det Heliga Landet fanns en lag som man hämtat från en tidigare stormakt som sa: att om en bonde inte hade odlat sin mark på 3 till 7 år kunde staten ta över marken. Det låter som en bra lag eftersom det är viktigt att all mark används till odling? Tyvärr användes lagen tvärtom. I händerna på myndigheterna i det Heliga Landet användes lagen som verktyg för att stjäla den mark som ägdes av den andra gruppen. Det kunde gå till på det här viset: staten bestämde sig för att stjäla någons mark t.ex. där ursprungsbefolkningen odlade oliver. Man meddelade att man skulle bygga ett bostadsområden på den platsen. Då kunde man förstöra eller stänga av de vägar som gick till området, satt upp kontrollstationer och skickade dit militärer för att hindra bonden och hans familj att bruka sin jord på 3 till 7 år. På så sätt kunde man ”lagligt” stjäla marken.

I det Heliga Landet hade det ena gruppen stulit 90 % av det andra gruppens vatten. Det gjorde att det ena gruppen har gott om billigt vatten. Mycket av vattnet gick till dessa bostadsområden som jag tidigare nämnt. Trots att dessa städer oftast låg ute i öknen, hade man obegränsad tillgång på vatten, grönskande gräsmattor, odlingar och swimmingpooler. De andra hade nästan ingen tillgång till sitt eget vatten. För att få något av det stulna vattnet var man tvungen att köpa tillbaka det. Man fick betala mycket dyrt (häleri?) för att få tillbaka något av sitt vatten. Slumpmässigt släppte tjuvarna på vattnet en á två gånger i månaden. Den andra folkgruppen fick aldrig i förväg veta när den skulle få vatten. Därför var man tvungna att ha behållare på sina tak för att lagra det vatten som man fick, till nästa gång de som har makten behagade släppa på vattnet. Ni kan tänka er hur hälsosamt vattnet blev i dessa behållare på sommaren, med en temperatur på 30 – 40 grader under flera månader? I det här Heliga Landet fanns det människor som ansåg att Gud hade gett dem detta land och att de därmed hade rätt att med alla medel (förnedra, fängsla, köra bort och döda) den befolkning som bott i området under 1000-tals år. Det kunde liknas med att jag en dag gick in på grannens tomt med vapen i hand och säger att jag och min familj har rätt till att ta över denna tomt därför att Gud i mina drömmar har sagt att den här marken tillhör min familj. En sådan person skulle i de flesta länder hamna i fängelse eller på mentalsjukhus. I det Heliga Landet finns det en stor stad där det bodde ca 130 000 av de som inte har rätt att bestämma över sina egna liv. Till de centrala delarna av denna stad hade det flyttat in ca 400 av dessa människor som ansåg att deras Gud har gett dem denna stad och land. Gruppen skyddades av flera tusen av landets soldater. Skälet till att dessa människor hade flyttat dit, sade man, var att en viktig profet ansågs vara begravd i denna stad. En profet som både kristendomen, judendomen och islam anser vara helig.

För att hedra sin Gud och för att kunna stjäla de centrala delarna av staden kastade man sten och annat på marknadsbesökare (som måste skydda sig med nät), stal övervåningarna i de hus som beboddes av ursprungsbefolkningen, så att de kunde kissa och bajsa på de som bodde på undervåningarna. När man har kissat och bajsat färdigt kunde man gå till skolan där barnen från den andra gruppen studerade. Där kastade man stenar, använde tillhyggen och spottade på barnen, när de går till och från skolan. Tror ni att deras Gud skulle låta dessa personer komma till himlen? Om hen gjorde det vill jag inte ha en sådan Gud. Nu firar vi Jul och Nyår 2033 och om vi nu tittar tillbaka med förundran på den tid jag har berättat om. Ni undrar säkert hur de som levde på den tiden kunde tillåta att ett folk att förtrycka att annat folk på det sätt som skedde då. Kanske hade man inte samma utvecklade syn på demokrati och mänskliga rättigheter som vi har nu?

Som alla sagor slutar den här sagan gott. Nu är det Heliga Landet en verklig demokrati och allt det jag har berättat om är historia, därför att för ett antal år är sedan bestämde sig människorna i världens länder att stoppa förtrycket. Som ni vet lever nu de båda folken i vänskap och harmoni i ett enat land. Ekonomin är blomstrande när våld och förtryck inte längre hindrar landets utveckling. Man arbetar och umgås oavsett bakgrund och religion. Alla har givetvis rösträtt och man röstar på partier som inte representerar någon religion. På helgerna går man till synagogan, moskén eller kyrkan eller så åker man till havet för att bada. Religionen har blivit en privatsak och något som staten inte blandar sig i. Om Jesus hade fötts på den onda tiden hade de vise männen, eftersom de var araber från ett fjärran land, varit förbjudna att besöka krubban i Bethlehem. Nu är det inga problem eftersom alla murar och vägspärrar är rivna och Julen kan firas i frid. Landet är nu verkligen ett heligt land och ett föredöme för hela världen.

dela