MÖTEN

Sundvalls palestinagrupp håller två sorters återkommande möten. Öppna styrelsemöten (öppna betyder då att såväl medlemar som intresserade kan närvara) och offentliga, så kallade torgmöten. Där vi uppmärksammar händelser och håller apeller. Du kan dessutom köpa och ta emot material av oss vid dessa tillfällen. Båda sorterna hålls i genomsnitt en gång i månaden, men ofta med uppehåll över sommaren.

En lista över 2017 års torgmöten kommer att publiceras här efter att den färdigställts och godkänts av polisen

Nästa öppna styrelsemöte hålls 17.30 den 28/3 på ABF Västerorrland, Östra Långgatan 17, 852 36 Sundsvall